Agentúra Brilliance Model Management je modelingová a hostesingová agentúra s dlhoročnými skúsenosťami, pôsobiaca na Slovensku aj v zahraničí.

Zatiaľ čo Brilliance Model Management zastupuje svoje modelky a modelov hlavne na zahraničných trhoch, v oblasti hostessingu pôsobíme najmä na domácom trhu.

Pri každom kroku myslíme na požiadavky a ciele klienta, ktoré chceme spoločne dosiahnuť. Sme agentúra, ktorá vás presvedčí o svojich kvalitách vďaka profesionálnemu prístupu pri riešení vašich potrieb.

Vízia a misia Brilliance Model Management

* byť úspešnou agentúrou, ktorá spája profesionálne vystupovanie a krásny vzhľad,
* pomáhať svojim klientom riešiť ich potreby a budovať dlhodobé obchodné partnerstvá,
* zodpovedne sprostredkovávať prácu svojim modelom a pomáhať im uplatniť sa,
* pozitívne pôsobiť v danej sfére a zabezpečovať spokojnosť zúčastnených strán.